Målet är varaktig läkning för dig och att vi inte ska behövas i längden.

Att arbeta som kiropraktor innebär att vi är specialister inom smärta och besvär i rörelseapparaten, det vill säga muskler, leder och nervsystemet.

Besöket

Varför besöka oss?

Som kiropraktor ser vi helheten av dina besvär och innan en behandling kan påbörjas genomförs en noggrann undersökning och analys av dina besvär.

Behandling av stel nacke.

Några tillstånd som vi kan hjälpa dig med:

  • Akut eller kronisk smärta i muskler och leder
  • Värk och smärta i rygg och nacke, så som nackspärr och ryggskott
  • Belastningsskador
  • Utstrålningar och domningar i armar och ben
  • Huvudvärk
  • Käkledsmärta
  • Smärta i samband med graviditet
  • Idrottsskador så som: tennisarmbåge, benhinneinflammation, stukning, muskelruptur, löpar- och hopparknä

Nybesök

Under nybesöket går vi igenom din sökorsak samt ev. andra eller tidigare besvär, skador och sjukdom.

Efter följer en noggrann undersökning av din rörelseapparat och ditt hälsotillstånd.

Efter undersökningen utförs behandling som ofta består av HVLA-manipulation, mjukdelsbehandling samt rehabilitering och rådgivning. Därefter lägger vi upp en behandlingsplan för din sökorsak.

Om vi bedömer att vi inte kan hjälpa dig med ditt besvär får du råd om var du kan vända dig eller skickar en remiss.

Återbesök

Under återbesöket går vi igenom hur det känns sedan förra behandlingen och ser hur det går i behandlingsplanen.

Vi fortsätter med undersökning av din sökorsak och om det skett några förändringar och förbättringar sedan förra besöket.

Ev. förändringar och tillägg i behandlingsplan och rehabilitering justeras.

Boka tid